Headerbild

Tävlingsbemanning 2023

Tävlingsbemanning 2023 --> SSLK_bemanningslista_tävlingar_23_ve1.17

I tävlingsbemanningen framgår vem som ansvarar för vilka roller under respektive tävling. 

Den som finns uppsatt på ett pass blir kontaktad av ansvarig för resp. område innan tävling där information och förväntningar gås igenom (t.ex. portdomarchef kontaktar alla portdomare).

Tävlingskommittén har jobbat med att tydliggöra rollbeskrivningarna som ni hittar här
 
Inför tävling gå gärna in och läs rollbeskrivningarna som förberedelse. I rollbeskrivning framgår det vilka roller som förväntas närvara kvällen innan tävling för att tävlingen skall flyta på så smidigt som möjligt.

Bemanningen i år liksom förra året är åtstramad. Flera roller har tagits bort för att minska arbetsinsatsen för klubbens medlemmar. En asterisk (*) vid namnet i listan betyder att man har flera roller under en och samma tävling. 

En extra uppmaning - är man på plats under en tävling där man själv inte har någon roll men känner att man kan möjlighet att hjälpa till - kontakta tävlingsbemanningen på plats och erbjud din hjälp.

Följande riktlinjer har använts vid bemanningen:

  • 12 pass på familj med två eller fler FIS-barn varav minst en FIS-åkare

  • 10-11 pass på familj med två barn varav en FIS åkare

  • 9 pass för familj med endast en FIS-åkare

  • 7-8 pass för familj med 2 eller fler barn, men ingen FIS-åkare

  • 4-6 pass för föräldrar till ett barn

  • De familjer som jobbar i trivsel har halverat antal pass.

Kan man inte jobba det datum som man fått ett pass ansvarar man själv för att byta med någon annan i klubben eller på annat sätt hitta en ersättare samt meddela detta till tävlingsledaren för tävlingen.

För att Tävlingskommittén ska kunna hålla tävlingsbemanningen uppdaterad ber vi er även att informera tävlingskommitténs ordförande om eventuella bytern av pass: viktoria.lindstrand@gmail.com.

Ett tips vid ev. byten är att använda Facebook-sidan "Sundsvalls slalomklubb info & vänner" för att hitta någon att byta med.

Den som inte dyker upp på sitt pass kommer av klubben att debiteras 1 000 kr. Avgiften tas ut för att täcka klubbens merkostnader för att ta in en ersättare.

Ser något galet ut i bemanningen?
Kontakta Tävlingskommittén så får vi försöka reda ut saken.
Det kan handla om mänskliga misstag i den manuella hanteringen.

Tävlingskommittén kan dock inte hjälpa till med eventuella byten.

Adress

Besöksadress Enhörningsvägen 101, Sundsvall Postadress Sundsvalls slalomklubb Mogatan 60 854 60 Sundsvall

Kontakt

Ungdomstävling: kansli@sslk.y.se FIS-tävling: tavlingSSLK@gmail.com Organisationsnummer 889201-5259

Drivs med KlubbenOnline

Logga in