Headerbild

Styrelse

Styrelsen är vald av årsmötet, vilket avhålls i augusti och består av ordförande, sekreterare, kassör samt övriga ledamöter (tillika ordförande i respektive kommitté).

Kontakta någon i styrelsen vid frågor eller synpunkter när det gäller klubbens verksamhet.

Namn

Tel

Mejladress

Ordförande, VD Backbolaget
Tomas Åberg

070-562 51 90 

tomas.aberg@gdm.se 

Kassör
Emelie Uppling

070-564 68 24

emelie.uppling@telia.com

Ordf  
Adm kommittén /Sekreterare
Jennie Malker

070-387 71 13

jenniemalker@hotmail.com   

Ordf
Träningskommittén
Roger Ljunggren

070-217 00 58

roger.ljunggren@gmail.com

Ordf
Tävlingskommittèn  
Viktoria Lindstrand Munkby

070-438 45 38

viktoria.lindstrand@gmail.com

Ordf
Trivselkommittén
Linda Ljunggren

070-260 46 67

linda.akerback@gmail.com

Ordf Hus, material & backkommittén
Mikael Strand             

070-240 56 56

micke@ylans.se

Vice Ordförande
Sebastian Sjödin

070-620 60 56

sebastian-sjodin@hotmail.com

Suppleant
Linda Johansson

070-356 12 00

linda.johansson@maxm.se

Adress

Besöksadress Enhörningsvägen 101, Sundsvall Postadress Sundsvalls slalomklubb Mogatan 60 854 60 Sundsvall

Kontakt

Ungdomstävling: kansli@sslk.y.se FIS-tävling: tavlingSSLK@gmail.com Organisationsnummer 889201-5259

Drivs med KlubbenOnline

Logga in