Headerbild

Uppdaterade riktlinjer kopplat till Covid-19 (uppd. 201222)

2020-12-14 i Sundsvalls SLK

Nationella allmänna råd har kommunicerats från Folkhälsomyndigheten och riktlinjer har kommunicerats från Skidförbundet.

Som klubb följer vi dessa råd och riktlinjer.

Följande riktlinjer kommuniceras från Skidförbundet:

  • Se till att hålla dig uppdaterad på vad som gäller. Följ allmänna och lokala restriktioner.
  • Gör allt du kan för att  minska smittspridningen. Håll avstånd.
  • Fortsätt idrotta men avstå från att träna/tävla om du känner av symtom
  • Bedriv helst träning utomhus
  • Träning i grupp kan genomföras för personer födda 2004 eller tidigare, från och med den 14 december. 
  • Peroner som ägnar sig åt yrkesmässig idrott (se SSFs definition nedan) får fortsätta att träna och tävla.
  • Barn och ungdomar födda 2005 och senare får fortsätta träna och kan även delta i enstaka tävlingar. 
  • Bedriv träning i närmiljö, begränsningar finns gällande resande, följ allmänna råd.

Skidförbundet publicerade den 22/12 ett förtydligande gällande träning utomhus. Folkhälsomyndigheten anser att träning kan fortsätta bedrivas utomhus under förutsättning att riktlinjerna följs.

Läs skidförbundets förtydligande kring utomhusträning här:  https://www.skidor.com/foljoss/nyhetsflode/aktuelltfranssf/2020/traningutomhuskanfortsatta/

Skidförbundets riktlinjer finns att läsa i sin helhet här:
https://www.skidor.com/foljoss/nyhetsflode/aktuelltfranssf/2020/informationangaendecoronaviruset/

Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd finns i sin helhet här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Adress

Besöksadress Enhörningsvägen 101, Sundsvall Postadress Sundsvalls slalomklubb Mogatan 60 854 60 Sundsvall

Kontakt

Ungdomstävling: kansli@sslk.y.se FIS-tävling: tavlingSSLK@gmail.com Organisationsnummer 889201-5259

Drivs med KlubbenOnline

Logga in