Headerbild

Utbildning Tränare

A och O för en fungerande träningsverksamhet är att klubben har välutbildade tränare.

Sundsvalls Slalomklubbs ambition är att skola in nya tränare i träningsgrupperna allt eftersom behov finns för att få verksamheten att fungera och utvecklas.

Träningsverksamheten planeras och administreras av Träningskommittén och Styrelsen beslutar om omfattningen beroende på hur mycket resurser som lagts på träning innevarande budgetår.

Tränarutbildning kan grovt sett delas upp i tre kategorier.
- Svenska Skidförbundets tränarkurser/utbildningsstege
- Klubbens interna tränarkurser
- Övrig utbildning som ses viktig för att vara tränare i klubben

Svenska skidförbundets tränarkurser
När en tränare bestämt sig för att vara en mera stadigvarande tränare i klubben, kanske efter ett år som hjälptränare i en grupp, är det rimligt att genomgå Svensk Alpin Tränarutbildning 1, som förbereder för träning av de yngsta åkarna. Den kan sedan byggas på efter hand med steg 2 och 3. Förbundet har också en rad specialkurser som till exempel fördjupning i fartdisciplinerna.

Klubbens interna tränarkurser
Som ett exempel på hur en intern tränarkurs kan se ut, se nedanstående bilaga. 

Annan viktig utbildning 
Som tränare är fler färdigheter än det som handlar om själva skidåkandet viktiga att vara förtrogen med. Ett sådant område rör hanteringen av skadade och kunskap om hur man ska förflytta skadade personer från backen.

Röda korset

Räddningspulkan

BlåGulaVägen ger Svenska Skidförbundets syn på långsiktig utveckling från barn till senior och från bredd till elit. Vi vill att ledare och
tränare skapar trygga och inspirerande miljöer att utmanas och lyckas i för alla, på samtliga nivåer. Vi vill även utbilda de aktiva till att ta ansvar för sin egen prestation och utveckling, stöttade av föräldrar

Övningsbanken

Adress

Besöksadress Enhörningsvägen 101, Sundsvall Postadress Sundsvalls slalomklubb Mogatan 60 854 60 Sundsvall

Kontakt

Ungdomstävling: kansli@sslk.y.se FIS-tävling: tavlingSSLK@gmail.com Organisationsnummer 889201-5259

Drivs med KlubbenOnline

Logga in